Jag blev intervjuad i P1 Morgon kring sociala medier, smartphones och beroende, i ett samtal som började med redaktionens vinkeln att “onda” företag (som Snapchat, Google och Facebook) är ute för att göra oss beroende, till att styra in samtalet på en (förhoppningsvis) mer sund nivå kring dels våra förändrade konsumtionsmedier av media, och dels vilka som verkligen är i riskzonen för att hamna i en beroendesituation.

Lyssna på inslaget här!