Deponi i Stockholm med återvinning

Innan man kan nyanlägga behöver schaktmassor tas om hand. Det görs av en firma som sysslar med återvinning och deponi i Stockholm. Det mesta återanvänds.

Att bygga nytt, eller att anlägga nya vägar, i Stockholm innebär inte bara att man ska tillföra och sätta ihop en massa byggnadsmaterial. För att skapa en stabil och bra grund för det som ska uppföras måste man nämligen först gräva och ta bort en hel del material. Först därefter kan man lägga lämpliga underlag för dränering och gjuta grunder med mera.

Det som grävs bort kallas schaktmassor och dessa måste förstås tas om hand. Den tid då man helt enkelt kunde köra ut sådana ur stan och tippa av på första bästa plats, är sedan länge förbi. Nuförtiden finns det stränga regelverk som måste följas. Ofta krävs det också provtagning av schaktmassorna, för att man ska vara säker på att man inte bryter mot reglerna.

Så lite som möjligt i faktisk deponi

Hur gör man då för att bli av med schaktmassor i Stockholm? Jo, det enda rätta är att vända sig till en anläggning som sysslar med återvinning och deponi. De som arbetar där kan allt om de regelverk som måste efterföljas. De utför nödvändiga provtagningar och ser till att de rätta analyserna görs.

Därefter tar de hand om materialet på bästa sätt, baserat på de resultat man fått i analyserna. Så mycket som möjligt återvinns och används i jord. Så lite som möjligt placeras i deponi, och detta görs med strikta kontroller.