Energilagring – stora möjligheter 

Solenergi har under senaste åren kommit att bli en vanligare investering hos både företag, BRF:er, fastighetsägare och privata villaägare. Dels så handlar det om att priset sjunkit rejält. Solceller för några år sedan var en relativt dyr investering, även med olika skattesubventioner inkluderat. Dessutom så var effekten långt ifrån tillfredsställande ställt mot kostnaden – och dessutom så kunde det också handla om bristande kvalitet och kort livslängd på solpanelerna. 

Numera har dock en förändring skett. För en relativt låg kostnad så får man väldigt god effekt och paneler med lång livslängd. Dessutom har också nya innovationer medfört fler fördelar med solenergi. Att man numera kan lagra ett överskott av producerad el genom solceller är något som vi alla i slutändan kommer att tjäna på. 

Energilagring kommer att spela en avgörande roll i hela vår omställning till att börja använda grön energi och sluta med fossila bränslen. Elektrifieringen har börjat, men det kräver sofistikerad och välutvecklad energilagring. 

Fördelar med energilagring 

Ser man till batterilagring med solceller för en privat villaägare så handlar det om att det skapar en jämnhet. Du kommer inte att få en anläggning för solenergi i Sverige som producerar el hela tiden och på en hög nivå – vi har en mörk vinter som saboterar detta. Vi har emellertid också en både ljus och solig sommar och den energi som produceras då kan lagras och användas under vintern. 

Dels så handlar det också om att energilagring ser till att kapa de höga topparna för elpriset. Vissa tider på dygnet så är elen dyrare som en följd av ökad konsumtion. Detta blir inget problem om man använder batterilagring med solceller: du har ett överskott av el som du kan använda och konsekvent, genom detta, ha ett lågt elpris. 

Detsamma gäller för företag, men då i en större skala. Tack vare energilagring kan man ställa sig bortom det faktum att elen kostar olika mycket. Din räkning är konsekvent och den är låg.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt