Digitala möten 2000-talets bästa uppdatering

Att ha en videokonferens låter som 80-talet, men faktum är att det räknas som modern teknik. Utvecklingen av digitala möten har påverkat arbetslivet positivt.

Utvecklingen inom teknik har onekligen gått fort de senaste decennierna. För ett par decennier sedan så trodde man inte att alla skulle ha en dator i hemmet. Alla matematiklärare hävdade att man inte skulle gå runt med en miniräknare i fickan i framtiden. Tänk vad fel de hade. Inte nog med att de flesta har en dator hemma, de har både dator och miniräknare i fickan tack vare mobilen.

När covid-pandemin lamslog världen var man tvungen att tänka nytt. Hur skulle man lösa möten mellan olika personer inom och utanför företaget? Resor fick ställas in och många fick panik för hur projekt mellan olika länder skulle slutföras. Det var då som videokonferenserna fick sitt uppsving.

Digitala möten sparar både tid och pengar

Digitala möten för företag fanns redan innan pandemin men var inte något man utnyttjade så frekvent. Tack vare pandemin så gick utvecklingen snabbt framåt. Zoom och Teams med flera blev stora aktörer som tog plats i gemene mans dator. Det blev arbetsmöten, föräldramöten och till och med körsång via de olika virtuella mötesplatserna.

Utvecklingen har sedan epidemins utbrott fortsatt framåt. Idag ser företagen hur man kan spara in på stora resekostnader genom digitala möten. Fortfarande kan fysiska möten vara viktiga, det ska inte stickas under stol med. Däremot kan de korta snabba mötena med deltagare på olika platser i världen med lätthet göras digitalt.