Alla behöver BAM-utbildning

Alla företag bör skaffa kunskaper om BAM-utbildning. Bättre arbetsmiljö är en angelägenhet för alla som har ett arbete. Arbetsgivare och fack behöver kunskaper för att göra rätt.

Runt arbetsmiljön i Sverige finns ett regelverk med lagar, regler och rekommendationer. Målet är att ingen ska fara illa på arbetsplatsen, än mindre skadas eller dö. Vi är inte framme där än, och kanske kommer vi aldrig dit. Utan kunskaper kommer man dock ingen vart eller kanske till och med backar i utvecklingen.

Vissa delar av lagstiftningen runt arbetsmiljön kan låta självklara. Säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor är aldrig påhittade utan anledning. Vi har vid en internationell jämförelse få sådana incidenter. Men varje människa som aldrig kommer hem efter en arbetsdag är en förlorad människa.

BAM-utbildning behövs kontinuerligt

De fysiska skadorna är illa nog. Idag har vi lärt oss att förstå att de psykiska skadorna gör minst lika ont och skadar människor långsiktigt. Här hjälper inte heller arbetsskor eller föreskrifter. Mobbning på arbetsplatsen är mer komplext och måste angripas och arbetas med på andra sätt. Det är inte mer acceptabelt att människor mår dåligt psykiskt och att det också leder till sjukskrivningar.

BAM-utbildning ger redskap och metoder för att hitta problemen. Du får lära dig vad lagen säger och får exempel på hur andra hanterat liknande problem som de du har i företaget. Ingen känner en mobbare men alla känner någon som blivit trakasserad. Tillsammans arbetar man fram strategier. Utbildning är nyckeln där man lär sig identifiera problemen och hur man hanterar dem. Läs mer om BAM-utbildning på denna sajt: arbetsmiljökurser.se

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt