Alla kontor kan behöva ljuddämpning

Vid arbete på kontor kan det bli mycket ljud och väsen. Då är ljuddämpning en ren lisa för själen, och framför allt för hjärnan. Det blir mer möjligt att arbeta utan stress då det är tyst.

För att ett kontor ska kunna fungera tillfredsställande kan det behövas olika typer av konferensrum och även olika typer av arbetsrum. I en reception är det sällan tyst då det pågår mycket, men í de andra rummen kan det vara större möjligheter till en mer dämpad ton i både inredning och ljudnivå. Genom att använda sig av olika slags material när det kommer till inredningen kan man justera och tillgodose fler behov än man kanske tror är möjligt. Ljuddämpning på kontor är alltså ingen utopi, utan en reell möjlighet.

Ett kontor utan bra isolering kan behöva mer ljuddämpning än andra

Ljuddämpning på kontor har blivit mer och mer vanligt då det ofta är flera grupper som ska ha sammanträde, möte eller konferenser på samma gång. Om det finns bra med ljuddämpande isolering i väggarna kan det räcka med lite mindre åtgärder. Så långt är allting enkelt, men är det å andra sidan lite tunt med ljuddämpande isolering i väggar och golv kan det behövas mer insatser för att ro iland ett projekt som syftar till att skapa en hållbar och stabil ljuddämpning på ett kontor. Stora, öppna kontorslandskap bidrar till att mer ljud hörs från olika håll. Förr kunde man stänga dörren om sig. Idag är det ett minne blott.