Rekryteringsföretag Stockholm – rätt kompetens till företaget

Har ert företag en vakant plats som måste tillsättas? I så fall har ni ett hårt arbete framför er. Att anställa nya personer i Stockholm är alltid svårt och detta av flera skäl. Ju högre upp i näringskedjan det handlar om – desto svårare är det att hitta rätt och desto mer noggrann måste hela rekryteringsprocessen vara. Genom att anlita ett rekryteringsföretag i Stockholm så ger man sig själv de bästa oddsen att hitta rätt person till rätt plats.

Att rekrytera handlar om en lång och tidskrävande process. Det måste också ta tid och det måste ske med stor noggrannhet. Det finns ingenting dyrare för ett företag än att anställa fel person och genom detta A) se att arbetet inte fungerar och att personen inte passar in i arbetsmiljön och företagskulturen B) tvingas betala exempelvis avgångsvederlag och C) tvingas börja om från början igen. Det tar tid, det kostar pengar och det finns långt ifrån några garantier att man lyckas hitta rätt person i den mylla av ansökningar som skickas in.

Här är professionell hjälp i form av ett rekryteringsföretag i Stockholm en större garant för en lyckad rekryteringsprocess.

Fördelar med ett rekryteringsföretag i Stockholm

Vad kan man då förvänta sig om man väljer ett rekryteringsföretag snarare än att själv som företag ta tag i processen i att hitta ny kompetens? Vi går igenom några viktiga punkter och fördelar med att välja professionell hjälp:

  • Du sparar tid. Istället för att själv gå igenom alla ansökningar – och utforma en annons – så sköter rekryteringsföretaget allting. Ni går igenom vad ni söker för kompetens, vilken personlighet ni vill ha samt vilka unika egenskaper en sökande bör ha för att vara relevant för jobbet.
  • Rekryteringsföretaget har olika verktyg. En stor skillnad mellan en professionell rekrytering och mer allmän sådan handlar om ett kontaktnät. En rekryteringsfirma har ett stort sådant och detta kan skapa bättre lösningar. En person kan exempelvis idag arbeta på ett företag – men sitta i helt fel roll i förhållande till sin egentliga kompetens. Denne person kan vara perfekt för den plats ni ska tillsätta. Detta kallas för headhunting och det är ett verktyg som kan låsa upp extremt många dörrar – både för den enskilde individen och för företaget som rekryterar denne. Det handlar om att vaska guld.
  • Interim. Under tiden processen pågår så kan en rekryteringsfirma sätta in en tillfällig lösning. Genom interim så placeras en erfaren och kunnig person in och driver skutan framåt under en viss tid. Ert företag får en chans att fortsätta – ofta med en högre växel ilagd – medan jakten på rätt person fortlöper i kulisserna.

Alla behöver BAM-utbildning

Alla företag bör skaffa kunskaper om BAM-utbildning. Bättre arbetsmiljö är en angelägenhet för alla som har ett arbete. Arbetsgivare och fack behöver kunskaper för att göra rätt.

Runt arbetsmiljön i Sverige finns ett regelverk med lagar, regler och rekommendationer. Målet är att ingen ska fara illa på arbetsplatsen, än mindre skadas eller dö. Vi är inte framme där än, och kanske kommer vi aldrig dit. Utan kunskaper kommer man dock ingen vart eller kanske till och med backar i utvecklingen.

Vissa delar av lagstiftningen runt arbetsmiljön kan låta självklara. Säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor är aldrig påhittade utan anledning. Vi har vid en internationell jämförelse få sådana incidenter. Men varje människa som aldrig kommer hem efter en arbetsdag är en förlorad människa.

BAM-utbildning behövs kontinuerligt

De fysiska skadorna är illa nog. Idag har vi lärt oss att förstå att de psykiska skadorna gör minst lika ont och skadar människor långsiktigt. Här hjälper inte heller arbetsskor eller föreskrifter. Mobbning på arbetsplatsen är mer komplext och måste angripas och arbetas med på andra sätt. Det är inte mer acceptabelt att människor mår dåligt psykiskt och att det också leder till sjukskrivningar.

BAM-utbildning ger redskap och metoder för att hitta problemen. Du får lära dig vad lagen säger och får exempel på hur andra hanterat liknande problem som de du har i företaget. Ingen känner en mobbare men alla känner någon som blivit trakasserad. Tillsammans arbetar man fram strategier. Utbildning är nyckeln där man lär sig identifiera problemen och hur man hanterar dem. Läs mer om BAM-utbildning på denna sajt: arbetsmiljökurser.se

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Porttelefon – en möjlighet för BRF

En låst dörr är inte alltid tillräckligt för att de boende ska känna sig trygga. Olika möjligheter finns att överväga. Exempelvis kan en porttelefon för BRF vara lugnande för oroliga boende.

BRF Blåsippan hade haft samma hyresgäster under många år. De flesta hade blivit till åren komna och hade svårt att värja sig mot försäljare som kom och ringde på. Vissa var så påflugna att hyresgästerna inte hann säga ifrån innan besökaren hade tagit sig in i lägenheten.

På årsmötet hade diskussionen tagits upp om något behövdes för att göra boendet tryggare. Flera alternativ hade tagits fram och ordföranden hade fått i uppdrag att ta kontakt med en firma för säkerhetssystem.

Att välja porttelefon för BRF

Representanten som kom på besök berättade för ordföranden om vilka olika möjligheter som fanns. När ordföranden berättade om hyresgästernas oro blev hans svar porttelefon för BRF. Då skulle personen som ville in ringa på porttelefonen och var tvungen att berätta vem denne var för att sedan bli insläppt av hyresgästen.

Möjlighet fanns även för att få en kamera uppsatt. Det kunde dock vara en bra början att installera porttelefonen. Den skulle göra att de boende kunde styra vilka som rörde sig i trappuppgången.

På nästa möte informerade ordföranden om porttelefon för BRF. Alla visade sitt gillande och idén klubbades igenom. De kom även överens om att aldrig släppa in någon som ville till någon annan i trappuppgången.

När fikat dukades fram var stämningen uppsluppen och man kunde tydligt märka att en stor del av oron redan släppt.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande