Alla kontor kan behöva ljuddämpning

Vid arbete på kontor kan det bli mycket ljud och väsen. Då är ljuddämpning en ren lisa för själen, och framför allt för hjärnan. Det blir mer möjligt att arbeta utan stress då det är tyst.

För att ett kontor ska kunna fungera tillfredsställande kan det behövas olika typer av konferensrum och även olika typer av arbetsrum. I en reception är det sällan tyst då det pågår mycket, men í de andra rummen kan det vara större möjligheter till en mer dämpad ton i både inredning och ljudnivå. Genom att använda sig av olika slags material när det kommer till inredningen kan man justera och tillgodose fler behov än man kanske tror är möjligt. Ljuddämpning på kontor är alltså ingen utopi, utan en reell möjlighet.

Ett kontor utan bra isolering kan behöva mer ljuddämpning än andra

Ljuddämpning på kontor har blivit mer och mer vanligt då det ofta är flera grupper som ska ha sammanträde, möte eller konferenser på samma gång. Om det finns bra med ljuddämpande isolering i väggarna kan det räcka med lite mindre åtgärder. Så långt är allting enkelt, men är det å andra sidan lite tunt med ljuddämpande isolering i väggar och golv kan det behövas mer insatser för att ro iland ett projekt som syftar till att skapa en hållbar och stabil ljuddämpning på ett kontor. Stora, öppna kontorslandskap bidrar till att mer ljud hörs från olika håll. Förr kunde man stänga dörren om sig. Idag är det ett minne blott.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Porttelefon – en möjlighet för BRF

En låst dörr är inte alltid tillräckligt för att de boende ska känna sig trygga. Olika möjligheter finns att överväga. Exempelvis kan en porttelefon för BRF vara lugnande för oroliga boende.

BRF Blåsippan hade haft samma hyresgäster under många år. De flesta hade blivit till åren komna och hade svårt att värja sig mot försäljare som kom och ringde på. Vissa var så påflugna att hyresgästerna inte hann säga ifrån innan besökaren hade tagit sig in i lägenheten.

På årsmötet hade diskussionen tagits upp om något behövdes för att göra boendet tryggare. Flera alternativ hade tagits fram och ordföranden hade fått i uppdrag att ta kontakt med en firma för säkerhetssystem.

Att välja porttelefon för BRF

Representanten som kom på besök berättade för ordföranden om vilka olika möjligheter som fanns. När ordföranden berättade om hyresgästernas oro blev hans svar porttelefon för BRF. Då skulle personen som ville in ringa på porttelefonen och var tvungen att berätta vem denne var för att sedan bli insläppt av hyresgästen.

Möjlighet fanns även för att få en kamera uppsatt. Det kunde dock vara en bra början att installera porttelefonen. Den skulle göra att de boende kunde styra vilka som rörde sig i trappuppgången.

På nästa möte informerade ordföranden om porttelefon för BRF. Alla visade sitt gillande och idén klubbades igenom. De kom även överens om att aldrig släppa in någon som ville till någon annan i trappuppgången.

När fikat dukades fram var stämningen uppsluppen och man kunde tydligt märka att en stor del av oron redan släppt.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Lämna in en konkursansökan som en sista utväg när allt annat har prövats

Om företaget har obetalda skulder och det inte är möjligt att driva verksamheten vidare så bör du ta in juridisk hjälp. Att lämna in en konkursansökan är möjligt men det finns även andra sätt.

En konkursförvaltare går igenom företagets tillgångar: Vad finns det av värde? Det är också konkursförvaltarens uppdrag att undersöka varför det inte längre finns några tillgångar och vad som har föranlett konkursen. Något annat som är viktigt är att kontrollera om det är så att företaget har skyldigheter att uppfylla. Det är konkursförvaltaren som ser till att de skulder som kan återbetalas verkligen blir betalda.

Lämna in en konkursansökan till tingsrätten

När ett företag har kommit på obestånd, så finns det ibland inga andra möjligheter än att lämna in en konkursansökan till tingsrätten. Om tingsrätten kommer fram till att företaget ska försättas i konkurs, så utses en konkursförvaltare som ska sätta sig in i konkursboets ekonomiska situation. Alla fordringsägare vill så klart ha betalt, och det är konkursförvaltarens uppgift att försöka se till att så många som möjligt får så mycket som möjligt. Det görs genom att det upprättas en förteckning över alla tillgångar och skulder. I en konkurs så är vissa fordringar prioriterade och kommer att ha förtur. Att hantera en konkurs är en process som kan ta tid och som innebär mycket känslor, för den som förlorar sitt företag eller den som förlorar pengar när man inte får betalt för varor eller tjänster. Läs mer om konkurs på denna hemsida: konkursansökan.se

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Allmänhetens rätt att få veta

En visselblåsare styrs ofta av moral snarare än vad lagen säger. Ett modernt exempel på det är Edward Snowden, som läckte dokument från NSA som visade myndighetens övervakning världen över.

En person som sitter inne på hemliga och skadliga uppgifter om sin arbetsgivare kan uppleva en mycket komplex situation om hur hen ska göra. Visselblåsning brukar det kallas när någon väljer att avslöja oegentligheter som ens egen arbetsgivare sysslar med. De mest berömda exemplen i världen är dels Chelsea Manning, som läckte filmer om hur USA begick krigsbrott i Irak till Wikileaks, men kanske framför allt Edward Snowden. Han lämnade hus och familj på Hawaii och gick i landsflykt efter att ha avslöjat att myndigheten han arbetade på, amerikanska NSA, spionerade både på privatpersoner och andra länders regeringar. I en nästan ofattbart omfattande övervakningsverksamhet. Snowdens handlingar var förstås olagliga. Han upplevde dock att myndighetens arbete var så allvarligt att det var motiverat att bryta mot lagen för att uppmärksamma världen på vad det var som hände.

Moralen avgör beslutet

Som visselblåsare kan man därför vara beredd på att behöva göra en hel del uppoffringar när skyldigheten att utföra sitt jobb inte väger över ens egen moral. Det är just det senare som ofta är drivkraften hos visselblåsare. De förstår att de inte personligen kommer att gagnas av avslöjandet, till och med tvärtom. Det står dock inte i vägen för allmänhetens rätt att få veta hur det ligger till. Att bli visselblåsare kräver mod och förmåga att sätta andras behov framför sina egna.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Skydd genom kameror

För att öka tryggheten och säkerheten så är det många företag, fastighetsägare med flera, som väljer att installera passersystem och kameror. Det är ofta ett sätt att avskräcka brott på.

Med hjälp av kameror kan man avskräcka många som annars tänker sig göra inbrott, stjäla eller utföra någon annan brottslig handling. Anledningen till det är att man lätt kan identifiera den som utfört brottet men även att man kanske har en bevakad kamera som gör att polis snabbt larmas och kommer till platsen. Men med hjälp av kameror kan man även upptäcka risker, brand och annat som inte har med brott att göra. Man kan även identifiera besökare och känna sig trygg med att släppa in dem i sitt hem eller på sitt företag.

Var och vem

Om man bestämmer sig för att installera CCTV i Stockholm så är det viktigt att först ta reda på vad som gäller. Det finns en reglering för var man får installera kameror och hur man får använda sig av dem. Man får exempelvis inte ha kameraövervakning inne på en toalett eller i ett omklädningsrum. Och även om man får filma inuti sin butik, restaurang och liknande så får man inte rikta kameran så att den filmar det som sker utanför på gatan. Men allt sådant får man besked om när man söker tillstånd för sin övervakning, eller när man anlitar ett företag som ska utföra installationen och kanske även stå för kontrollerna av det material som man får sig tillgodo.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

It-säkerhet är en växande bransch

Att hålla sig skyddad mot dataintrång är så viktigt i dagens samhälle annars kan man tyvärr råka illa ut. Vill man sadla om och ge sig in i it-branschen så är det ett utmärkt tillfälle att göra det nu.

Man hör mycket prat om it-säkerhet nu för tiden och det med all rätt eftersom dataintrång är ett stort problem världen över. För att undvika dataintrång ska man se till så att it-säkerheten är på topp och för att komma dit kan man hyra in hjälp som ser till att man är skyddad.

It-säkerhet är en snabbt växande bransch och för den som vill sadla om till ett nytt yrke så är det ett ypperligt tillfälle göra det nu. Det finns utbildningar både på högskolenivå och inom yrkeshögskola och väljer man det sistnämnda så kan man bli it-säkerhetstekniker på 2 år. Med en utbildning inom it-säkerhet kommer man garanterat att få jobb när man har läst färdigt, eftersom branschen skriker efter just denna kompetens.

Etisk hackare

Det finns också utbildningar inom it-säkerhet där man slutligen blir en etisk hackare och med denna titel kan man göra mycket gott inom it-branschen. En etisk hackare utför ett arbete precis på det sättet som en vanlig hackare gör men utan avsikt att utgöra någon fara utan precis tvärtom. När man jobbar som etisk hackare så är man den som ser till av avvärja attacker från hackare eller om en attack redan inträffat så kan man hitta källan och på så sätt ordna upp situationen. Läs mer om risker och skydd på denna hemsida: 2secure.se

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Skylta upp din butik ordentligt

Går du och funderar på hur du ska få fler kunder till ditt företag eller till din butik? Har du skyltat stort och tydligt så kunderna ser att du finns? Satsa på en snygg skylt på fasaden.

Syns du inte så finns du inte. Det må vara en utnött fras men den är också sann. Både i den fysiska världen och i den virtuella världen så är det A och O för att nå kunder – att du syns! Är du ägare av en butik så behöver du verkligen tänka till kring hur du skyltar upp ditt företag. Kontakta ett företag som är experter och har stor erfarenhet av just skyltar i Stockholm. Ska du ha en skylt som visar vad du säljer, eller räcker det med att butikens eller företagets namn syns på skylten? Säger företagsnamnet allt? Alltså, känner kunderna till ert varumärke så pass väl att de vet vad ni säljer eller hjälper till med? Ta hjälp av kloka råd från tillverkaren ni har kontaktat. Kanske ska ni inte bara ha fasadskyltar, kanske behöver ni mer?

Skyltar och övrig kommunikation

När ni köper en fasadskylt är det även klokt att tänka till kring hur den syns. Är det en skylt med inbyggd belysning eller bör den belysas med extern belysning? Förutom att ha en tydlig fasadskylt som visar var er lokal finns bör ni komplettera med marknadsföring i andra kanaler. Har ni hittat en bred leverantör som även kan stripa bilar? Låt era firmabilar bli som ytterligare en skylt för er verksamhet.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

En möjlighet för krisdrabbade företag att leva vidare

Kan även ett välskött företag få ekonomiska problem? Och innebär ekonomiska problem alltid konkurs? Eller finns det några andra lösningar? Affärsjuristen svarar och förklarar.

Alla företag kan drabbas av ekonomiska problem. Ekonomiska problem behöver med andra ord inte betyda att företaget är dåligt skött. Faktum är att till och med ett välskött företag med starka varumärken kan få problem att göra rätt för sig om det vill sig illa.

Ekonomiska problem kan bero på många olika saker. Kanske har företaget inte lyckats anpassa sig till ett nytt läge tillräckligt snabbt, kanske har företaget tappat en större mängd kunder eller så kan det ha dykt upp en oväntad kostnad. Men vad händer då med ett företag som får ekonomiska problem? Måste företaget försättas i konkurs? Eller finns det några andra lösningar?

Undvik konkurs och utmätning med en företagsrekonstruktion

Att ett företag har skulder och inte kan betala sina räkningar behöver inte innebära att företaget måste försättas i konkurs. Börja med att ställa följande frågor: Bygger företaget på en bra affärsidé? Är företaget i grund och botten lönsamt? Räknar man med att kunna lösa företagets skulder på sikt?

Är svaret på dessa frågor ja? Då kan företaget ansöka om en företagsrekonstruktion. Med en företagsrekonstruktion kan företaget undvika konkurs och utmätningar. På så sätt kan företaget leva vidare. Är du osäker på vad som gäller för ditt företag? Behöver du hjälp och råd? Då bör du ta kontakt med en duktig affärsjurist. Och du, ju tidigare du tar kontakt desto bättre! Läs mer om företagsrekonstruktion på denna webbsida: företagsrekonstruktion.biz

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande