Effektiva möten innebär delaktighet

Man kan ta hjälp av en extern konsultfirma om man upplever att man vill vill kunna skapa mer effektiva möten på sin arbetsplats och få företaget att utvecklas.

Flera kan nog känna igen sig i den känslan man får när det är dags för “ännu ett möte”. Tanken är såklart god, men för många medarbetare kan det främsta målet med ett möte på jobbet vara att det ska ta slut så fort som möjligt. I detta skede är det viktigt att titta på hur man kan skapa mer effektiva möten där flera känner sig delaktiga.

Om man vill växa som organisation är det viktigt att man tillåter människor att växa eftersom organisationen består av, just det, människor. Ledarskap är en återkommande faktor som är viktig, liksom god kommunikation.

Skillnaden mellan effektiva och ineffektiva möten

Målet med själva mötet ska vara att man på ett bra sätt kan förmedla sitt budskap och att alla kan komma till tals. Bra ledarskap innebär bland annat att man klarar av att kommunicera så att hela gruppen känner sig deltagande. En av de stora utmaningarna på många arbetsplatser är att många medarbetare inte känner att de deltar eller att de inte blir lyssnade på. Detta är både missade möjligheter och skadligt för själva verksamheten.

Det är här en extern konsult kan komma in och hjälpa till att få mötena att bli mer effektiva och konstruktiva för verksamheten. Att ta in en tredje part kan också vara bra för att få någon utomståendes syn på verksamheten vilket kan resultera i konstruktiv feedback.