Aktieägaravtal skyddar ägandet

En aktieägare är en företagsägare i stort eller smått. Därför bör man ha ett aktieägaravtal som specificerar hur man ska hantera allt som kan ske i företaget.

När man köper aktier i ett företag så kan man göra det av olika anledningar. Man kanske vill vara en del av företaget. Man kanske vill stötta företaget genom att investera pengar i det. Eller så kanske man vill få sin röst hörd i företaget. Men vad anledningen än är så brukar alla ha samma grundtanke, nämligen att man vill att investerade pengar ska växa.

För en del aktieägare kan det vara en mycket liten slant som man lägger in. Men för andra kan det vara en mycket stor summa. Kanske till och med merparten av det sparande man har. Då kan det innebära en katastrof ifall något går snett i ägandet, och värdet sjunker. Hur det än ligger till så är det alltid viktigt att ha ett aktieägaravtal som man kan luta sig tillbaka emot.

Grunden i ett aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ofta skräddarsytt, men det finns vissa grunder som man brukar ha med. Och det handlar om hur vinst ska fördelas samt hur man ska hantera behovet av extra investeringar, då behov uppstår.

För de större företagen brukar man använda sin juridiska avdelning till att formulera avtalen. Men om man har ett mindre företag så kan man ta hjälp av specialister inom affärsjuridik och liknande. På det sättet kan man få ett aktieägaravtal som man känner sig trygg med.