Lämna in en konkursansökan som en sista utväg när allt annat har prövats

Om företaget har obetalda skulder och det inte är möjligt att driva verksamheten vidare så bör du ta in juridisk hjälp. Att lämna in en konkursansökan är möjligt men det finns även andra sätt.

En konkursförvaltare går igenom företagets tillgångar: Vad finns det av värde? Det är också konkursförvaltarens uppdrag att undersöka varför det inte längre finns några tillgångar och vad som har föranlett konkursen. Något annat som är viktigt är att kontrollera om det är så att företaget har skyldigheter att uppfylla. Det är konkursförvaltaren som ser till att de skulder som kan återbetalas verkligen blir betalda.

Lämna in en konkursansökan till tingsrätten

När ett företag har kommit på obestånd, så finns det ibland inga andra möjligheter än att lämna in en konkursansökan till tingsrätten. Om tingsrätten kommer fram till att företaget ska försättas i konkurs, så utses en konkursförvaltare som ska sätta sig in i konkursboets ekonomiska situation. Alla fordringsägare vill så klart ha betalt, och det är konkursförvaltarens uppgift att försöka se till att så många som möjligt får så mycket som möjligt. Det görs genom att det upprättas en förteckning över alla tillgångar och skulder. I en konkurs så är vissa fordringar prioriterade och kommer att ha förtur. Att hantera en konkurs är en process som kan ta tid och som innebär mycket känslor, för den som förlorar sitt företag eller den som förlorar pengar när man inte får betalt för varor eller tjänster. Läs mer om konkurs på denna hemsida: konkursansökan.se