Porttelefon – en möjlighet för BRF

En låst dörr är inte alltid tillräckligt för att de boende ska känna sig trygga. Olika möjligheter finns att överväga. Exempelvis kan en porttelefon för BRF vara lugnande för oroliga boende.

BRF Blåsippan hade haft samma hyresgäster under många år. De flesta hade blivit till åren komna och hade svårt att värja sig mot försäljare som kom och ringde på. Vissa var så påflugna att hyresgästerna inte hann säga ifrån innan besökaren hade tagit sig in i lägenheten.

På årsmötet hade diskussionen tagits upp om något behövdes för att göra boendet tryggare. Flera alternativ hade tagits fram och ordföranden hade fått i uppdrag att ta kontakt med en firma för säkerhetssystem.

Att välja porttelefon för BRF

Representanten som kom på besök berättade för ordföranden om vilka olika möjligheter som fanns. När ordföranden berättade om hyresgästernas oro blev hans svar porttelefon för BRF. Då skulle personen som ville in ringa på porttelefonen och var tvungen att berätta vem denne var för att sedan bli insläppt av hyresgästen.

Möjlighet fanns även för att få en kamera uppsatt. Det kunde dock vara en bra början att installera porttelefonen. Den skulle göra att de boende kunde styra vilka som rörde sig i trappuppgången.

På nästa möte informerade ordföranden om porttelefon för BRF. Alla visade sitt gillande och idén klubbades igenom. De kom även överens om att aldrig släppa in någon som ville till någon annan i trappuppgången.

När fikat dukades fram var stämningen uppsluppen och man kunde tydligt märka att en stor del av oron redan släppt.