Skaffa mer tid till din verksamhet

Många företagare upplever att alltför mycket av deras tid läggs på onödiga saker och detaljer som stjäl fokus från deras huvudsakliga område. Vi säger här onödiga med en viss modifikation – det handlar nämligen om saker som måste skötas, men som upplevs som onödiga enbart för att de tar onödig tid i anspråk. Det vi talar om handlar om allt pappersarbete som medföljer då man startar ett eget företag – oavsett storlek. Man måste sköta sin redovisning, man måste sköta en löpande bokföring, man måste se till att exempelvis löner och annat anländer på de anställdas konto den 25e varje månad – detaljer som alla tar mycket tid och som gör att många företag går omkull. I detta ligger både att man inte orkar rent psykiskt – att man skjuter upp sin redovisning då det känns som ett stort ok över axlarna – och det faktum att många inte klarar av att sköta sin löpande bokföring, sin redovisning och deklaration. 

Något som i sin tur leder till att man som företagare kan drabbas av kraftiga böter, restskatt och i vissa fall fängelse; att fuska – omedvetet eller inte – med bokföring och annat är ingenting som ses med blida ögon av staten. Tvärtom; ekonomisk brottslighet har en väldigt hög straffskala och detta enbart för att avskräcka och för att få företagare att inse riskerna med att inte sköta sin redovisning på ett korrekt sätt – oavsett om man driver en firma i Lund, Örebro eller i Stockholm. Straffskalan är lika oavsett bransch, stad eller storlek på företaget i fråga och därför bör man vid minsta osäkerhet också ta den hjälp som finns tillgänglig. 

Att anlita en redovisningsbyrå ska man nämligen se som en hjälpande hand och en investering och inte som en utgift; denna tjänst kommer nämligen att i första hand innebära ekonomiska fördelar för dig som företagare. Driver du en mindre firma som elektriker i Stockholm och anlitar en redovisningsbyrå för att all din redovisning, din bokföring och löneutbetalning till dina anställda – ja, då kommer du direkt att frigöra tid som leder till att du i slutändan kan åta dig fler uppdrag; något som således leder till en ökad lönsamhet. 

Dessutom – denna redovisningsbyrå kan ju även hjälpa dig att hitta berättigade skatteavdrag och annat som du mycket väl kan ha missat; skattetabeller- och regler kan vara svåra att förstå sig på och för att hitta i denna djungel så krävs det ibland att man tar professionell hjälp.

Hjälp finns även på internet

Om man känner att man som företagare vill sköta sin redovisning på egen hand och vill lära sig mer om hur allting fungerar gällande detta så finns det numera utmärkta program på internet som går att ladda hem. Dessa finns både som gratisvarianter och som program som kostar lite pengar. Dessa har hjälpt många företagare över hela Sverige – Stockholm, Malmö, Kiruna… – att få kläm på sin redovisning. Man ska nämligen veta att det inte är så svårt som det kanske verkar. 

Visst, då man ser alla papper och allt som måste göras så kan det kännas som en omöjlig uppgift – man då man väl fått rutin så brukar det ske per automatik. Ta hjälp av de program som finns på internet. 

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi