Bokföring Stockholm – ta hjälp och frigör tid

Hur viktigt är egentligen bokföring i Stockholm? Bokföring är ryggraden i varje företags ekonomi och det är genom den som man kan få – och ge – en bättre bild över den ekonomiska situationen som företaget befinner sig i – varje år.

Genom att bokföra samtliga transaktioner och affärshändelser löpande så kan exempelvis Skatteverket och andra myndigheter ges nödvändigt information om varje enskilt företag i Sverige. Och, man ska även vara medveten om att fusk – medvetet eller omedvetet sådant – med bokföring kan leda till straff där både böter och fängelse finns med i straffskalan. Att säga att bokföring i Stockholm är viktigt är, baserat på allt detta, en klar underdrift.

Men, trots vikten av korrekt bokföring så ser man att många företag misslyckas och hamnar i konstiga rutiner gällande detta och gällande andra administrativa delar av det egna företagandet. Speciellt så gäller det för nystartade företag och där finns en viss logik som förklaring.

I en nystart så lägger man dels sitt stora fokus på verksamhetens huvudsakliga område. En snickare i Stockholm kommer att lägga krutet på att A) utföra perfekta jobb och B) på att hela tiden hitta nya uppdrag och kunder. Saker som bokföring kommer att hamna längre ner i prioriteringslistan. En annan faktor handlar om att nystartade företag ofta har en tight budget och detta innebär att man stryker externa partnersskap och gör allting på egen hand. Att ta professionell hjälp med bokföring i Stockholm bär en kostnad och det innebär att man väljer bort det alternativet. Är det då ett bra val att göra så?

Fördelar med att ta hjälp med bokföring i Stockholm

Det man missar i det senare exemplet är att man förvisso tjänar pengar på att sköta sin bokföring själv – men att detta A) ska ställas mot den tid man tvingas lägga ner och B) hur pass mycket energi det kräver och C) risken som finns i att man gör fel.

Tid är pengar och varje timme man lägger på bokföring och annan administration är en timme som man kunde lagt på företagets huvudsakliga område. Att riskerna med att göra fel, som sagt, kan leda till böter är en anna faktor att väga in i ekvationen. Vi skulle säga att man tjänar på att ta professionell hjälp med bokföring baserat på allt detta. Som företagare får man lugn och ro, man köper sig tid till det man tycker är roligt och man tar helt bort riskerna med att göra fel.

Dessutom så kan ett partnerskap med en redovisningsbyrå också leda till att man sparar pengar. Hur mycket betalar du i skatt och finns det investeringar att göra som kan leda till en bättre ekonomisk situation? Detta blir ofta en ögonöppnare för företag: man ser att professionell bokföring inte är en post i minuskolumnen utan snarare ett rejält plustecken och en riktigt bra investering att ta.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Konkurs – det tunga ordet

Vi har alla hört ordet konkurs innan, men vad innebär det egentligen? Vem bestämmer när ett företag måste gå i konkurs och vad leder till det? Du kan läsa mer här om konkurs och vad som händer.

Konkurs är något som är väldigt negativt och som många ser som ett stort misslyckande. För att förklara det enklare innebär konkurs att det helt enkelt finns för lite tillgångar, men för många skulder. Det sker när skulderna inte längre kan betalas tillbaka och det har varit så under en längre tid. När en konkurs sker är det en konkursförvaltare som tar hand om alla eventuella tillgångar, detta för att använda dessa för att betala av skulderna. Företaget avslutas alltså, medan dess tillgångar används då prioriteten är att betala tillbaka skulder. Det är inte företaget själv som kan bestämma om de ska gå i konkurs eller inte. Utan det är tingsrätten och en domare.

Varför går företag i konkurs?

Det finns många anledningar till att ett företag går i konkurs. Allt från att företaget har agerat på ett oansvarigt sätt och tagit alltför många skulder på sig utan ett sätt att kunna betala dessa tillbaka. Men det kan även handla om att företaget haft väldigt mycket otur i sin verksamhet. Allt från att marknaden har ändrat sig till att göra en felinvestering i något. Inget företag vill behöva gå i konkurs, men detta är något man måste vara medveten om att det kan hända när man driver en verksamhet.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi