Redovisningsbyrå för dig med enskild firma i Stockholm

En redovisningsbyrå i Stockholm kan göra livet betydligt enklare för en företagare med enskild firma. Alla papper måste vara i ordning med full koll. Året runt.

Vet du vad kontering är för något? Inte? Det är du inte ensam om, inte ens bland dina företagarkollegor. Det är nämligen lite mycket begärt att man ska hålla koll på alla bokföringstermer, när man egentligen har en helt annan verksamhet att driva. Ändå är det precis det du måste ha om du har tänkt sköta din egen bokföring: stenkoll.

Om du driver ditt företag som AB är detta egentligen inte så mycket att prata om. Då finns det plikt på att lämna över åtminstone delar av företagets ekonomiska redovisning till en auktoriserad revisor. Men enskilda firmor kan sköta hela klabbet själva, om de så vill. Men det är inte alltid helt lyckat.

Redovisningsbyrå håller koll på kvitton och kontering

En redovisningsbyrå i Stockholm kan göra så mycket för att underlätta livet för dig som är småföretagare med enskild firma. Särskilt runt januari–februari när hela förra årets bokföring ska vara på plats och du fortfarande har alla dina kvitton osorterade i en skokartong. Det är lätt hänt att ekonomin blir lite hur som helst i en enskild firma.

Det är inte så konstigt, eftersom en enskild firma består av en person som bara har en viss mängd tid på dygnet att ägna åt företagandet och arbetet. Men denna person är dessutom personligt ansvarig för att alla papper är i ordning, och borde med andra ord verkligen överväga att lämna över redovisningen till en redovisningsbyrå för att vara säker på att allt blir rätt.

Läs mer om en redovisningsbyrå, fortsätt till denna sida: redovisningsbyrån.nu

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Skaffa mer tid till din verksamhet

Många företagare upplever att alltför mycket av deras tid läggs på onödiga saker och detaljer som stjäl fokus från deras huvudsakliga område. Vi säger här onödiga med en viss modifikation – det handlar nämligen om saker som måste skötas, men som upplevs som onödiga enbart för att de tar onödig tid i anspråk. Det vi talar om handlar om allt pappersarbete som medföljer då man startar ett eget företag – oavsett storlek. Man måste sköta sin redovisning, man måste sköta en löpande bokföring, man måste se till att exempelvis löner och annat anländer på de anställdas konto den 25e varje månad – detaljer som alla tar mycket tid och som gör att många företag går omkull. I detta ligger både att man inte orkar rent psykiskt – att man skjuter upp sin redovisning då det känns som ett stort ok över axlarna – och det faktum att många inte klarar av att sköta sin löpande bokföring, sin redovisning och deklaration. 

Något som i sin tur leder till att man som företagare kan drabbas av kraftiga böter, restskatt och i vissa fall fängelse; att fuska – omedvetet eller inte – med bokföring och annat är ingenting som ses med blida ögon av staten. Tvärtom; ekonomisk brottslighet har en väldigt hög straffskala och detta enbart för att avskräcka och för att få företagare att inse riskerna med att inte sköta sin redovisning på ett korrekt sätt – oavsett om man driver en firma i Lund, Örebro eller i Stockholm. Straffskalan är lika oavsett bransch, stad eller storlek på företaget i fråga och därför bör man vid minsta osäkerhet också ta den hjälp som finns tillgänglig. 

Att anlita en redovisningsbyrå ska man nämligen se som en hjälpande hand och en investering och inte som en utgift; denna tjänst kommer nämligen att i första hand innebära ekonomiska fördelar för dig som företagare. Driver du en mindre firma som elektriker i Stockholm och anlitar en redovisningsbyrå för att all din redovisning, din bokföring och löneutbetalning till dina anställda – ja, då kommer du direkt att frigöra tid som leder till att du i slutändan kan åta dig fler uppdrag; något som således leder till en ökad lönsamhet. 

Dessutom – denna redovisningsbyrå kan ju även hjälpa dig att hitta berättigade skatteavdrag och annat som du mycket väl kan ha missat; skattetabeller- och regler kan vara svåra att förstå sig på och för att hitta i denna djungel så krävs det ibland att man tar professionell hjälp.

Hjälp finns även på internet

Om man känner att man som företagare vill sköta sin redovisning på egen hand och vill lära sig mer om hur allting fungerar gällande detta så finns det numera utmärkta program på internet som går att ladda hem. Dessa finns både som gratisvarianter och som program som kostar lite pengar. Dessa har hjälpt många företagare över hela Sverige – Stockholm, Malmö, Kiruna… – att få kläm på sin redovisning. Man ska nämligen veta att det inte är så svårt som det kanske verkar. 

Visst, då man ser alla papper och allt som måste göras så kan det kännas som en omöjlig uppgift – man då man väl fått rutin så brukar det ske per automatik. Ta hjälp av de program som finns på internet. 

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

En ekonomisk plan för BRF gör att du lever tryggare

Det är klokt att skaffa sig en ekonomisk plan för den BRF som du är medlem i. Det ger en stabilare grund att stå på när det kommer till att ta viktiga beslut.

Vet du inte hur det står till med ekonomin i din BRF kan det stå dig dyrt. Alla som är medlemmar kan ha nytta av att upprätta en ekonomisk plan så att ni vet vad ni kan förhålla er till när ni behöver göra en reparation eller någon annat stort ingrepp i byggnaden. Byta alla fönster till exempel.

Du som köpare ska kunna läsa igenom den ekonomiska plan som din tilltänkta bostadsrätt har. Det är ungefär som att läsa en budget när man har ett företag. Om du inte vet vad det innebär att lägga upp en budget så kan det gå till på lite olika sätt, men precis hur behöver du inte veta.

Att göra en ekonomisk plan för en BRF

När det kommer till att sätta upp en ekonomisk plan för er BRF eller göra en budget för den, kan det förenklas och förklaras med följande steg. Man uppskattar helt enkelt vad det kommer att finnas för utlägg framöver och vad man beräknar att man kommer få för inkomster. Ett exempel på inkomster är hyran du betalar till föreningen.

Att upprätta en ekonomisk plan för er BRF är inget ni ska göra på en höft utan att egentligen veta hur det går till. Det finns experter som kan hjälpa er göra det utan att det behöver kosta alltför mycket.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Bokföring Stockholm – ta hjälp och frigör tid

Hur viktigt är egentligen bokföring i Stockholm? Bokföring är ryggraden i varje företags ekonomi och det är genom den som man kan få – och ge – en bättre bild över den ekonomiska situationen som företaget befinner sig i – varje år.

Genom att bokföra samtliga transaktioner och affärshändelser löpande så kan exempelvis Skatteverket och andra myndigheter ges nödvändigt information om varje enskilt företag i Sverige. Och, man ska även vara medveten om att fusk – medvetet eller omedvetet sådant – med bokföring kan leda till straff där både böter och fängelse finns med i straffskalan. Att säga att bokföring i Stockholm är viktigt är, baserat på allt detta, en klar underdrift.

Men, trots vikten av korrekt bokföring så ser man att många företag misslyckas och hamnar i konstiga rutiner gällande detta och gällande andra administrativa delar av det egna företagandet. Speciellt så gäller det för nystartade företag och där finns en viss logik som förklaring.

I en nystart så lägger man dels sitt stora fokus på verksamhetens huvudsakliga område. En snickare i Stockholm kommer att lägga krutet på att A) utföra perfekta jobb och B) på att hela tiden hitta nya uppdrag och kunder. Saker som bokföring kommer att hamna längre ner i prioriteringslistan. En annan faktor handlar om att nystartade företag ofta har en tight budget och detta innebär att man stryker externa partnersskap och gör allting på egen hand. Att ta professionell hjälp med bokföring i Stockholm bär en kostnad och det innebär att man väljer bort det alternativet. Är det då ett bra val att göra så?

Fördelar med att ta hjälp med bokföring i Stockholm

Det man missar i det senare exemplet är att man förvisso tjänar pengar på att sköta sin bokföring själv – men att detta A) ska ställas mot den tid man tvingas lägga ner och B) hur pass mycket energi det kräver och C) risken som finns i att man gör fel.

Tid är pengar och varje timme man lägger på bokföring och annan administration är en timme som man kunde lagt på företagets huvudsakliga område. Att riskerna med att göra fel, som sagt, kan leda till böter är en anna faktor att väga in i ekvationen. Vi skulle säga att man tjänar på att ta professionell hjälp med bokföring baserat på allt detta. Som företagare får man lugn och ro, man köper sig tid till det man tycker är roligt och man tar helt bort riskerna med att göra fel.

Dessutom så kan ett partnerskap med en redovisningsbyrå också leda till att man sparar pengar. Hur mycket betalar du i skatt och finns det investeringar att göra som kan leda till en bättre ekonomisk situation? Detta blir ofta en ögonöppnare för företag: man ser att professionell bokföring inte är en post i minuskolumnen utan snarare ett rejält plustecken och en riktigt bra investering att ta.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Konkurs – det tunga ordet

Vi har alla hört ordet konkurs innan, men vad innebär det egentligen? Vem bestämmer när ett företag måste gå i konkurs och vad leder till det? Du kan läsa mer här om konkurs och vad som händer.

Konkurs är något som är väldigt negativt och som många ser som ett stort misslyckande. För att förklara det enklare innebär konkurs att det helt enkelt finns för lite tillgångar, men för många skulder. Det sker när skulderna inte längre kan betalas tillbaka och det har varit så under en längre tid. När en konkurs sker är det en konkursförvaltare som tar hand om alla eventuella tillgångar, detta för att använda dessa för att betala av skulderna. Företaget avslutas alltså, medan dess tillgångar används då prioriteten är att betala tillbaka skulder. Det är inte företaget själv som kan bestämma om de ska gå i konkurs eller inte. Utan det är tingsrätten och en domare.

Varför går företag i konkurs?

Det finns många anledningar till att ett företag går i konkurs. Allt från att företaget har agerat på ett oansvarigt sätt och tagit alltför många skulder på sig utan ett sätt att kunna betala dessa tillbaka. Men det kan även handla om att företaget haft väldigt mycket otur i sin verksamhet. Allt från att marknaden har ändrat sig till att göra en felinvestering i något. Inget företag vill behöva gå i konkurs, men detta är något man måste vara medveten om att det kan hända när man driver en verksamhet.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi