Rekryteringsföretag Stockholm – rätt kompetens till företaget

Har ert företag en vakant plats som måste tillsättas? I så fall har ni ett hårt arbete framför er. Att anställa nya personer i Stockholm är alltid svårt och detta av flera skäl. Ju högre upp i näringskedjan det handlar om – desto svårare är det att hitta rätt och desto mer noggrann måste hela rekryteringsprocessen vara. Genom att anlita ett rekryteringsföretag i Stockholm så ger man sig själv de bästa oddsen att hitta rätt person till rätt plats.

Att rekrytera handlar om en lång och tidskrävande process. Det måste också ta tid och det måste ske med stor noggrannhet. Det finns ingenting dyrare för ett företag än att anställa fel person och genom detta A) se att arbetet inte fungerar och att personen inte passar in i arbetsmiljön och företagskulturen B) tvingas betala exempelvis avgångsvederlag och C) tvingas börja om från början igen. Det tar tid, det kostar pengar och det finns långt ifrån några garantier att man lyckas hitta rätt person i den mylla av ansökningar som skickas in.

Här är professionell hjälp i form av ett rekryteringsföretag i Stockholm en större garant för en lyckad rekryteringsprocess.

Fördelar med ett rekryteringsföretag i Stockholm

Vad kan man då förvänta sig om man väljer ett rekryteringsföretag snarare än att själv som företag ta tag i processen i att hitta ny kompetens? Vi går igenom några viktiga punkter och fördelar med att välja professionell hjälp:

  • Du sparar tid. Istället för att själv gå igenom alla ansökningar – och utforma en annons – så sköter rekryteringsföretaget allting. Ni går igenom vad ni söker för kompetens, vilken personlighet ni vill ha samt vilka unika egenskaper en sökande bör ha för att vara relevant för jobbet.
  • Rekryteringsföretaget har olika verktyg. En stor skillnad mellan en professionell rekrytering och mer allmän sådan handlar om ett kontaktnät. En rekryteringsfirma har ett stort sådant och detta kan skapa bättre lösningar. En person kan exempelvis idag arbeta på ett företag – men sitta i helt fel roll i förhållande till sin egentliga kompetens. Denne person kan vara perfekt för den plats ni ska tillsätta. Detta kallas för headhunting och det är ett verktyg som kan låsa upp extremt många dörrar – både för den enskilde individen och för företaget som rekryterar denne. Det handlar om att vaska guld.
  • Interim. Under tiden processen pågår så kan en rekryteringsfirma sätta in en tillfällig lösning. Genom interim så placeras en erfaren och kunnig person in och driver skutan framåt under en viss tid. Ert företag får en chans att fortsätta – ofta med en högre växel ilagd – medan jakten på rätt person fortlöper i kulisserna.

Alla kontor kan behöva ljuddämpning

Vid arbete på kontor kan det bli mycket ljud och väsen. Då är ljuddämpning en ren lisa för själen, och framför allt för hjärnan. Det blir mer möjligt att arbeta utan stress då det är tyst.

För att ett kontor ska kunna fungera tillfredsställande kan det behövas olika typer av konferensrum och även olika typer av arbetsrum. I en reception är det sällan tyst då det pågår mycket, men í de andra rummen kan det vara större möjligheter till en mer dämpad ton i både inredning och ljudnivå. Genom att använda sig av olika slags material när det kommer till inredningen kan man justera och tillgodose fler behov än man kanske tror är möjligt. Ljuddämpning på kontor är alltså ingen utopi, utan en reell möjlighet.

Ett kontor utan bra isolering kan behöva mer ljuddämpning än andra

Ljuddämpning på kontor har blivit mer och mer vanligt då det ofta är flera grupper som ska ha sammanträde, möte eller konferenser på samma gång. Om det finns bra med ljuddämpande isolering i väggarna kan det räcka med lite mindre åtgärder. Så långt är allting enkelt, men är det å andra sidan lite tunt med ljuddämpande isolering i väggar och golv kan det behövas mer insatser för att ro iland ett projekt som syftar till att skapa en hållbar och stabil ljuddämpning på ett kontor. Stora, öppna kontorslandskap bidrar till att mer ljud hörs från olika håll. Förr kunde man stänga dörren om sig. Idag är det ett minne blott.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Alla behöver BAM-utbildning

Alla företag bör skaffa kunskaper om BAM-utbildning. Bättre arbetsmiljö är en angelägenhet för alla som har ett arbete. Arbetsgivare och fack behöver kunskaper för att göra rätt.

Runt arbetsmiljön i Sverige finns ett regelverk med lagar, regler och rekommendationer. Målet är att ingen ska fara illa på arbetsplatsen, än mindre skadas eller dö. Vi är inte framme där än, och kanske kommer vi aldrig dit. Utan kunskaper kommer man dock ingen vart eller kanske till och med backar i utvecklingen.

Vissa delar av lagstiftningen runt arbetsmiljön kan låta självklara. Säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor är aldrig påhittade utan anledning. Vi har vid en internationell jämförelse få sådana incidenter. Men varje människa som aldrig kommer hem efter en arbetsdag är en förlorad människa.

BAM-utbildning behövs kontinuerligt

De fysiska skadorna är illa nog. Idag har vi lärt oss att förstå att de psykiska skadorna gör minst lika ont och skadar människor långsiktigt. Här hjälper inte heller arbetsskor eller föreskrifter. Mobbning på arbetsplatsen är mer komplext och måste angripas och arbetas med på andra sätt. Det är inte mer acceptabelt att människor mår dåligt psykiskt och att det också leder till sjukskrivningar.

BAM-utbildning ger redskap och metoder för att hitta problemen. Du får lära dig vad lagen säger och får exempel på hur andra hanterat liknande problem som de du har i företaget. Ingen känner en mobbare men alla känner någon som blivit trakasserad. Tillsammans arbetar man fram strategier. Utbildning är nyckeln där man lär sig identifiera problemen och hur man hanterar dem. Läs mer om BAM-utbildning på denna sajt: arbetsmiljökurser.se

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Ta hjälp för smidig kontorsflytt i Stockholm

Bävar ni inför er kontorsflytt i Stockholm? Gör inte det, för det finns flyttfirmor som är proffs på att utföra alla olika typer av kontorsflyttar. Så ta all hjälp ni kan få, för en smidig flytt.

Planerar ni att ta hjälp med er kontorsflytt i Stockholm? Då är ni ett av alla företag som är så pass smarta att ni vet vad ni ska lägga er tid och energi på. Helt enkelt låta de som är proffs på sitt område göra det som de ska och så kan ni lägga er tid på det som ni är bäst på. Varför det är smart? Det finns olika anledningar till det. Tänk exempelvis ifall er personal ska släpa på tunga skrivbord och skåp och därefter kommer minst en vara hemma i ett par dagar på grund av värk i ryggen. Eller så kommer flera stycken vara hemma för att de helt enkelt är slutkörda. En flyttfirma sköter flytten snabbt, effektivt och proffsigt.

Kontorsflytt på ett kick

När ni anlitar ett företag för en kontorsflytt så är det inte bara någon som flyttar som ni får hjälp av. Ni får någon som kan alla tricks, som har rätt utrustning och kunskap, och som faktiskt har detta som sitt jobb på heltid. På det viset kan ni känna er mer trygga med att flytten sker när den ska och att den är klar när den måste vara det. Dessutom utan att något går sönder eller råkar skadas.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Porttelefon – en möjlighet för BRF

En låst dörr är inte alltid tillräckligt för att de boende ska känna sig trygga. Olika möjligheter finns att överväga. Exempelvis kan en porttelefon för BRF vara lugnande för oroliga boende.

BRF Blåsippan hade haft samma hyresgäster under många år. De flesta hade blivit till åren komna och hade svårt att värja sig mot försäljare som kom och ringde på. Vissa var så påflugna att hyresgästerna inte hann säga ifrån innan besökaren hade tagit sig in i lägenheten.

På årsmötet hade diskussionen tagits upp om något behövdes för att göra boendet tryggare. Flera alternativ hade tagits fram och ordföranden hade fått i uppdrag att ta kontakt med en firma för säkerhetssystem.

Att välja porttelefon för BRF

Representanten som kom på besök berättade för ordföranden om vilka olika möjligheter som fanns. När ordföranden berättade om hyresgästernas oro blev hans svar porttelefon för BRF. Då skulle personen som ville in ringa på porttelefonen och var tvungen att berätta vem denne var för att sedan bli insläppt av hyresgästen.

Möjlighet fanns även för att få en kamera uppsatt. Det kunde dock vara en bra början att installera porttelefonen. Den skulle göra att de boende kunde styra vilka som rörde sig i trappuppgången.

På nästa möte informerade ordföranden om porttelefon för BRF. Alla visade sitt gillande och idén klubbades igenom. De kom även överens om att aldrig släppa in någon som ville till någon annan i trappuppgången.

När fikat dukades fram var stämningen uppsluppen och man kunde tydligt märka att en stor del av oron redan släppt.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Lämna in en konkursansökan som en sista utväg när allt annat har prövats

Om företaget har obetalda skulder och det inte är möjligt att driva verksamheten vidare så bör du ta in juridisk hjälp. Att lämna in en konkursansökan är möjligt men det finns även andra sätt.

En konkursförvaltare går igenom företagets tillgångar: Vad finns det av värde? Det är också konkursförvaltarens uppdrag att undersöka varför det inte längre finns några tillgångar och vad som har föranlett konkursen. Något annat som är viktigt är att kontrollera om det är så att företaget har skyldigheter att uppfylla. Det är konkursförvaltaren som ser till att de skulder som kan återbetalas verkligen blir betalda.

Lämna in en konkursansökan till tingsrätten

När ett företag har kommit på obestånd, så finns det ibland inga andra möjligheter än att lämna in en konkursansökan till tingsrätten. Om tingsrätten kommer fram till att företaget ska försättas i konkurs, så utses en konkursförvaltare som ska sätta sig in i konkursboets ekonomiska situation. Alla fordringsägare vill så klart ha betalt, och det är konkursförvaltarens uppgift att försöka se till att så många som möjligt får så mycket som möjligt. Det görs genom att det upprättas en förteckning över alla tillgångar och skulder. I en konkurs så är vissa fordringar prioriterade och kommer att ha förtur. Att hantera en konkurs är en process som kan ta tid och som innebär mycket känslor, för den som förlorar sitt företag eller den som förlorar pengar när man inte får betalt för varor eller tjänster. Läs mer om konkurs på denna hemsida: konkursansökan.se

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande

Konkurs – det tunga ordet

Vi har alla hört ordet konkurs innan, men vad innebär det egentligen? Vem bestämmer när ett företag måste gå i konkurs och vad leder till det? Du kan läsa mer här om konkurs och vad som händer.

Konkurs är något som är väldigt negativt och som många ser som ett stort misslyckande. För att förklara det enklare innebär konkurs att det helt enkelt finns för lite tillgångar, men för många skulder. Det sker när skulderna inte längre kan betalas tillbaka och det har varit så under en längre tid. När en konkurs sker är det en konkursförvaltare som tar hand om alla eventuella tillgångar, detta för att använda dessa för att betala av skulderna. Företaget avslutas alltså, medan dess tillgångar används då prioriteten är att betala tillbaka skulder. Det är inte företaget själv som kan bestämma om de ska gå i konkurs eller inte. Utan det är tingsrätten och en domare.

Varför går företag i konkurs?

Det finns många anledningar till att ett företag går i konkurs. Allt från att företaget har agerat på ett oansvarigt sätt och tagit alltför många skulder på sig utan ett sätt att kunna betala dessa tillbaka. Men det kan även handla om att företaget haft väldigt mycket otur i sin verksamhet. Allt från att marknaden har ändrat sig till att göra en felinvestering i något. Inget företag vill behöva gå i konkurs, men detta är något man måste vara medveten om att det kan hända när man driver en verksamhet.

Publicerat den
Kategoriserat som Ekonomi

Proffsig städning av kontor

Att behöva sitta i ett kontorslandskap där det ligger skräp överallt eller är allmänt sunkigt och dammigt är ingen höjdare. Se till att ta hjälp med er kontorsstädning i Stockholm.

Att hitta en perfekt städfirma som kan komma och städa på ert kontor, det är din uppgift för den här veckan. Det ska vara en firma som ser till era behov och som kan komma och göra rent och fräsch minst en gång i veckan. Har du kollat på nätet? Det finns idag gott om olika städfirmor och de flesta åtar sig även uppgiften att städa kontorslokaler. När det gäller städning av kontor behöver detta ske i så stor mån det går under eftermiddagar och kvällar. Ibland även under tidig morgon innan personalen har hunnit komma till jobbet. De som sitter och arbetar på kontoret ska inte behöva bli störda av de som städar.

Damma, putsa och plocka

Det är mycket som behöver göras varje dag på ett kontor när det gäller städning. Det ska tömmas papperskorgar, städas toaletter som används dagligen av många människor och det ska även dammsugas, putsas och dammas. Mycket går att utföra när personalen på kontoret sitter och arbetar, som att tömma papperskorgar till exempel eller damma. Men att dra igång högljudda dammsugare mitt i eftermiddagsmötet är ingen bra idé. Det kommer bara att störa de som sitter och försöker arbeta. Se till att ta hjälp av en proffsig städfirma som kan komma och städa ert kontor. En ren arbetsmiljö är bra för alla inblandade. Läs mer om kontorsstädning på denna sida: stockholmkontorsstädning.se

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Varför är rätt golv så viktigt?

Stör du dig på att du hör alla ljud på ett kontor? Kollegans högklackade ekar i hela lokalen? Det talas om varma golv, tysta golv och golv som är hårda att gå på. Rätt golv i rätt lokal är viktigt.

Tyvärr är det inte alltid rätt golv läggs i rätt lokal. I kontorsbyggnader och framför allt där det finns öppet kontorslandskap är rätt golv en arbetsmiljöfråga. Fel golv kan göra att det låter mer. Du kan höra hur det smattrar när kollegan med högklackade skor går genom lokalen. Står du upp får du ont i fötterna. Däremot gör moderna kontorsgolv att arbetsplatsen blir tystare och behagligare att vistas i. Nya golv som isolerar kan också ge en behagligare temperatur i lokalen. Det gäller såväl sommar som vinter.

Vilken typ av golv passar på ett kontor?

Beroende på typ av verksamhet kan olika golv ha olika egenskaper. Är det ett kontorslandskap där det är mycket ljud? Det kan vara telefoner som ringer, många som går fram och tillbaka eller kunder som kommer på besök. Vissa typer av moderna heltäckningsmattor kan vara lösning när det behövs rejäl ljuddämpning. Då är det inte de där fluffiga heltäckningsmattorna som samlar smuts utan moderna varianter.

Den typen av heltäckningsmatta är tunnare och lätt att hålla hygienisk. Andra typer av golv kan vara vinyl som är slitstarkt och som är lite mjukare. Att hitta rätt golv till kontoret kan vara en utmaning, därför kan det vara bra att kontakta en specialiserad golvläggare.

Publicerat den
Kategoriserat som Allmänt

Allmänhetens rätt att få veta

En visselblåsare styrs ofta av moral snarare än vad lagen säger. Ett modernt exempel på det är Edward Snowden, som läckte dokument från NSA som visade myndighetens övervakning världen över.

En person som sitter inne på hemliga och skadliga uppgifter om sin arbetsgivare kan uppleva en mycket komplex situation om hur hen ska göra. Visselblåsning brukar det kallas när någon väljer att avslöja oegentligheter som ens egen arbetsgivare sysslar med. De mest berömda exemplen i världen är dels Chelsea Manning, som läckte filmer om hur USA begick krigsbrott i Irak till Wikileaks, men kanske framför allt Edward Snowden. Han lämnade hus och familj på Hawaii och gick i landsflykt efter att ha avslöjat att myndigheten han arbetade på, amerikanska NSA, spionerade både på privatpersoner och andra länders regeringar. I en nästan ofattbart omfattande övervakningsverksamhet. Snowdens handlingar var förstås olagliga. Han upplevde dock att myndighetens arbete var så allvarligt att det var motiverat att bryta mot lagen för att uppmärksamma världen på vad det var som hände.

Moralen avgör beslutet

Som visselblåsare kan man därför vara beredd på att behöva göra en hel del uppoffringar när skyldigheten att utföra sitt jobb inte väger över ens egen moral. Det är just det senare som ofta är drivkraften hos visselblåsare. De förstår att de inte personligen kommer att gagnas av avslöjandet, till och med tvärtom. Det står dock inte i vägen för allmänhetens rätt att få veta hur det ligger till. Att bli visselblåsare kräver mod och förmåga att sätta andras behov framför sina egna.

Publicerat den
Kategoriserat som Företagande